WINGFOIL school Croatia

WINGFOIL school Croatia

Wingfoil tečaj

Posejdon watersports od 2023. godine ima u ponudi i wingfoil školu !
Popularnost wingfoila je u ogromnom rastu u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.
Tečaj wingfoila će se održavati u Omišu i u Splitu , ovisno o vremenskim prilikama.
Prednosti wingfoila , osim šta se radi o atraktivnom vodenom sportu su:
-brz napredak
-sigurnost
-jednostavnost wingfoil opreme
-ne treba biti jak vjetar
-itd :)

Pošaljite upit!

Wingfoil tečaj group

Wing foil tečaj se odrađuje sa max. 2 osobe u grupi sa jednim kompletom opreme i instruktorom. Tečaj traje 5 sati , i završi se u 3 dana.
Cijena po osobi je 190 eura , a oprema je uključena u cijenu.

Rezervirajte !

Wingfoil tečaj&rent wingfoil

Ovaj paket uključuje 5 sati wing foil tečaja , a nakon tečaja , imate pravo korištenja odnosno renta wingfoil opreme u trajanju 5 sati.
Cijena paketa 360 eura.

Rezervirajte!